Obra Pictòrica 2004

Es tracta d'una xicoteta sèrie de pintures de format menut.