Art Binari

Logo creat per a aquesta empresa.
Treball realitzat amb FreeHand.