Idea's

Identitat visual d'aquesta perruqueria unisex de València.

Realtzada amb FreeHand.

Targeta.