Laetare 2004

Portada realitzada per a aquesta revista amb FreeHand.