Un Mosquit al Parabrises

Primera pàgina d'aquest còmic.