El Matrimoni Arnold-Fina

Primera vinyeta i última pàgina d'aquest còmic.