El Teuladí

Portada per a la publicació dels premiats al concurs.
Edita: Ajuntament d'Alaquàs.