Portada CD

Galleta.

Portada desplegada.


Interior.

Treball realitzat amb FreeHand.