Escacs

Disseny de personatges per al còmic "Escacs".
Realitzat amb FreeHand.