El Retruc

Logo per a associació cultural realitzat amb FreeHand.