Il·lustracions Vectorials

Halle.
Jenny.

Realitzades amb Freehand.