Daclub 2005

Logo per a l'empresa de disseny Daclub.
Realitzat amb FreeHand.