El Perolet

Logo i capçalera nova per a aquesta revista escolar.
Realitzat amb FreeHand.