Carta i Cartell de Reis 2005

Disseny de Cartell i Carta de Reis en valencià.
Edita: Diputació de València i Oficines de Promoció del Valencià.
Treball realitzat amb FreeHand.