Als Peus de l'Olivera

Portada d'aquest llibre editat per l'Ajuntament d'Alaquàs i la Parròquia de l'Olivar.
Realitzada amb Photoshop.