La Fulla de l'Olivar (300)

Portada per al n 300 d'aquesta publicació. 1999.