El Pato McDonald

Disseny de personatge per a còmic.