Portada de Falles

Portada de les Falles de 1993 de la Gasseta d'Alaquàs.