El còmic a l'Institut

Il·lustració per al Còmic d'Alaquàs de 1992.