Revista De bat a bat

Pertanyen a la secció d'esports d'aquesta revista, d'àmbit local i vocació juvenil que va ser editada per l'Ajuntament d'Alaquàs durant els primers 90's.